Vrijdag 5 februari 2016

Overleg eindnotitie Gemeenschapshuis In Kepèl

Ambtenaren bespreken de eindnotitie

Op 26 januari j.l. is de eindnotitie door ambtenaren van verschillende afdelingen in de gemeente Peel en Maas besproken. Op deze wijze hebben zij een goed beeld gekregen van het ontstaan van dit burgerinitiatief en het tot nu toe gelopen proces. Op basis van de eigen expertise hebben zij gezamenlijk bekeken in hoeverre het plan "compleet" is om voorgelegd te worden aan het College van B&W.

De op-aanmerkingen op de eindnotitie zijn in een verslag opgenomen dat binnenkort aangeboden wordt aan het stichtingsbestuur. De gedane aanbevelingen kunnen door het bestuur vervolgens in samenwerking met de ambtenaren verder uitgewerkt worden. Deze vervolgstappen betreffende worden binnenkort op onze de website kenbaar gemaakt. Al met al zijn we weer een stukje verder in de realisatie van het gemeenschapshuis in Panningen.

Word vrijwilliger

Samen verantwoordelijk

alles over vrijwilligers

Contactgegevens

Akkerveld 15

5988 JB Helden

sc@gemeenschapshuisinkepel.nl