Zaterdag 26 januari 2019

Leerwerkhuis Peel en Maas officieel gestart

Officiële start Leerwerkhuis Peel en Maas

Op 24 januari 2019 is het Leerwerkhuis Peel en Maas officieel gestart in het bijzijn van wethouder Wim Hermans, gedeputeerde Joost van den Akker, deelnemers van het Leerwerkhuis en een groot aantal genodigden uit het werkveld.

Het Leerwerkhuis Peel en Maas is een aanpak waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding en coaching van gecertificeerde leerkrachten elkaar kunnen ontmoeten, de inburgeringscursus volgen en de Nederlandse taal leren, zichzelf ontwikkelen in de verdere maatschappelijke integratie en wettelijke regels, zich oriënteren op werk, de sociale omgeving en dagbestedingsactiviteiten volgen. Met als doel dat zij makkelijker een volwaardige plaats binnen de samenleving kunnen krijgen.

Nieuwe wet

Met deze aanpak loopt de gemeente Peel en Maas voor op de komende wetswijziging waarin minister Koolmees gemeenten de regie (terug) geeft als het gaat om inburgering en participatie van statushouders. Met de modelaanpak wil de gemeente alvast ervaring opdoen met een integrale werkwijze waarbij taal, maatschappelijke integratie, participatie, werk en je thuis voelen, in samenhang wordt georganiseerd en aangeboden. Hierbij is het voornemen om deze aanpak in de toekomst verder uit te breiden naar een bredere doelgroep.

De praktijk

In veel gevallen zien we dat kwetsbare burgers, zo ook statushouders, met veel verschillende instanties te maken hebben die een deel van het 'probleem' met hen proberen op te lossen. Dat leidt tot versnippering, gebrek aan overzicht en het risico dat burgers door de bomen het bos niet meer zien. Door deze burgers en hun behoefte centraal te stellen en vervolgens de communicatie en samenwerking tussen de verschillende professionals te verbeteren, wordt de dienstverlening aan burgers in een achterstandssituatie beter.

Lokale kracht

Het is voor Peel en Maas van groot belang dat er vanuit de kracht van de lokale gemeenschap met en voor elkaar wordt gewerkt. Binnen het Leerwerkhuis was dan ook het eerste (tussen) doel om het taalonderwijs voor anderstalige naar Panningen te halen. Dit is gelukt! De taallessen worden gegeven in het Gemeenschapshuis In Kepèl, waardoor ontmoeting en sociale contacten gemakkelijk te realiseren zijn.

Samenwerking en samenhang

De gemeente Peel en Maas faciliteert, ondersteunt en levert ook menskracht in de samenwerking met de gemeenschappen, Welzijnsorganisatie Vorkmeer, ROC Gilde, Werkvloertaal en het werkgeversplatform 'WIJ maken werk van werk' om te komen tot een samenhangend aanbod voor haar burgers. Doen wat nodig is, is daarbij het devies!

De provincie Limburg ondersteunt het initiatief.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Dirk Voermans, gemeente Peel en Maas, tel. 077- 306 66 66

Word vrijwilliger

Samen verantwoordelijk

alles over vrijwilligers

Contactgegevens

Akkerveld 15

5988 JB Helden

sc@gemeenschapshuisinkepel.nl