Burgerinitiatief en gemeenschapsontwikkeling
Samen verantwoordelijk

Eindplan gemeenschapshuis In Kepèl

Definitief eindplan aangeboden aan College van B&W

In september 2016 heeft het bestuur het eindplan aangeboden aan het College van B&W.

Dit plan is te downloaden. Ga daarvoor onder aan de pagina naar "documenten" en dan naar "Rapport gemeenschapshuis In Kepel".


Word vrijwilliger

Samen verantwoordelijk

alles over vrijwilligers

Contactgegevens

Akkerveld 15

5988 JB Helden

sc@gemeenschapshuisinkepel.nl