AFGELAST: Climate Chase Game

AFGELAST: Climate Chase Game

Namens Gemeente Peel en Maas vragen we u aandacht voor het volgende:

Update 29/9/2020: Onderstaande uitnodiging is voorlopig als gevolg van de aangescherpte maatregelen ter voorkomen van het verder verspreiden van het Corona-virus komen te vervallen. De bijeenkomsten zijn tot nader order geannuleerd. De gemeente beraadt zich nog op het vervolg.

Uitnodiging deelnemers Climate Chase Game & participatiecoalitie
Klimaatverandering is niet meer weg te denken uit de media. Of je het er nu mee eens bent of niet, iedereen heeft het er over. Wereldwijd willen we zorgen dat de opwarming onder de 2°C blijft. Dit doen we door met fossiele brandstoffen te stoppen en duurzame energiebronnen te gebruiken. Dit noemen we Energietransitie.

De Energietransitie geeft kansen en kan bijdragen aan het goede leven in Peel en Maas. Denk aan schone en toekomstbestendige energie en profijt voor inwoners. Ook geeft de Energietransitie ons als gemeente verplichtingen en kan van invloed zijn op onze leefomgeving. Bijvoorbeeld door de Regionale Energiestrategie of met het afkoppelen van aardgas. Goede redenen om samen met u te verkennen wat de Energietransitie lokaal kan betekenen en welke ideeën of kansen er liggen. Een leuk spel waarmee dit alles mogelijk is, is de zogenaamde Climate Chase Game. Zie
https://www.drivenbyvalues.nl/climate-chase-game/.
De bijeenkomst combineren we met een verhaal van de participatie-coalitie die kennis en ervaring heeft over buurtaanpakken, energieprojecten, lokaal eigenaarschap en het organiseren van
coöperaties.

Om een goede afvaardiging bij deze bijeenkomsten te hebben, vragen wij u om uit uw netwerk deelnemers en geïnteresseerden aan te dragen.

De data, tijdstippen en locaties zijn volgende:

Groep 1 Grashoek / Ankerplaats woensdag 30 september 2020 van 19.00 – 23.00 uur
Groep 2 Maasbree / De School woensdag 7 oktober 2020 van 19.00 – 23.00 uur
Groep 3 Egchel / ‘t Erf donderdag 8 oktober 2020 van 19.00 – 23.00 uur

De grootte per groep is maximaal 20 deelnemers. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan zullen we bekijken of we nog een extra bijeenkomst organiseren.

Aanmelding kan via frank.wijnen@peelenmaas.nl of bel 06 15961908