Eigenaarschap

Eigenaarschap

Eigen beheer en eigenaarschap; sleutelwoorden tot het succes van gemeenschapshuis In Kepèl 

Het gemeenschapshuis is ontstaan uit een burgerinitiatief. Er is gestart met een traditionele rechtsvorm, namelijk een stichting met een stichtingsbestuur. 

Van meet af aan heeft het bestuur een eigen visie uitgezet over het “besturen” van het gemeenschapshuis en de verbinding daarbij met alle gebruikers en vrijwilligers. Democratisch is er met gebruikers en vrijwilligers voor gekozen om het beheer en eigenaarschap uiteindelijk voor het grootste gedeelte bij die 2 groepen en dus niet expliciet bij het bestuur neer te leggen. Het beheer wordt inmiddels al bijna 2 jaar volledig door en met vrijwilligers vorm gegeven. De betrokkenheid is daardoor erg groot en daardoor het “wij gevoel”, het gevoel dat het gemeenschapshuis “van ons samen is” ook. Men voelt er zich “thuis”. 

Bijzonder is ook het gedeelde eigenaarschap. 

Dit wordt deels gevoed doordat we met mooie dingen bezig zijn die we zelf belangrijk vinden. Voor een ander deel wordt het gevoed doordat we zien dat we iets betekenen voor anderen. Met het werk dat je doet, kun je een verschil maken voor jezelf en voor je omgeving. Je ontfermt je er als het ware over. Samen zorg je er dus voor dat vrijwilligers en gebruikers zich “thuis” voelen en het naar hun zin hebben. Je ook complimenten van anderen krijgt over hetgeen je in deze binnen het gemeenschapshuis doet. Dat geeft voldoening en maakt dat we “iets voor elkaar” over hebben en voor elkaar klaarstaan. 

Eigenaarschap zie je in deze als mensen zich ergens over ontfermen. Maar je ziet het ook als ze binnen het gemeenschapshuis de volle verantwoordelijkheid nemen voor hun acties. In dit verband is het belangrijk om het verschil te zien tussen zich verantwoordelijk voelen en de verantwoordelijkheid nemen. Je kunt je verantwoordelijk voelen voor van alles en nog wat. Maar zolang je er geen acties aan verbindt, is het geen echte verantwoordelijkheid. 

Eigenaarschap is jezelf ergens over ontfermen en daarbij de volle verantwoordelijkheid nemen.

Wij gaan er dan ook vanuit dat iedereen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voelt of gaat voelen én deze verantwoordelijkheid dan ook neemt. Dit is een proces wat wij met elkaar lopen. Aan de hand van voorbeelden maken we dit inzichtelijk en ieder bepaalt zelf hoever hij/zij daarin kan en wil gaan. Een mooi recent voorbeeld daar van zijn de horecavrijwilligers. 

Er heeft namelijk een uitgebreide evaluatie van de horecawerkzaamheden met ongeveer 75 vrijwilligers plaatsgevonden. In het kader van gedeeld eigenaarschap is de voorbereiding en uiteindelijke uitwerking van de verbeterpunten in samenwerking tussen vrijwilligers en bestuur opgezet en uitgewerkt. En dus niet zoals het vaak traditioneel gebeurt door het bestuur. De reacties zijn erg positief. Men voelt zich zeer betrokken en mede eigenaar van de processen en het gemeenschapshuis. Dus:

 • Samen vooruit kijken en handelen​
 • Open communicatie​
 • Transparant​ie
 • Het gezamenlijke belang staat voorop​
 • Ondernemend​
 • Respectvol naar mekaar toe​
 • Verbindingen leggen ​
 • Een gezonde exploitatie​
 • Investeren voor de lange termijn​
 • De vruchten plukken indien mogelijk​
 • Inzet van vrijwilligers van alle gebruikers zijn nodig​
 • Geen wij – zij mentaliteit