Doelstellingen

Doelstellingen

De stichting heeft de volgende doelstellingen geformuleerd bij de opstart:

  • Het realiseren van een gemeenschapshuis voor Panningen
  • De stichting exploiteert de voorziening
  • In het plan wordt voorzien dat de exploitatie inclusief het groot onderhoud plaatsvindt. Het definitieve plan is gepresenteerd aan B&W in sept2016 en hier te downloaden rapportageGIKaanBenW
  • De begroting van het gemeenschapshuis is sluitend. Het kan zijn dat hier een overgangsfase noodzakelijk is i.v.m. nog niet uitgevoerde aanpassingen die nog niet zijn uitgevoerd
  • In het overzicht van gebruikers is aangegeven welke huidige en nieuwe gebruikers minimaal gebruik maken van de voorziening. Ambitie is om het gebruik te verdubbelen. Het aantal gebruikers wordt daarmee 1000 per week
  • De stichting werkt conform de doelstellingen en de statuten
  • Gedeeld eigenaarschap implementeren met de vaste gebruikers