Visie

Visie

In ons beleidsplan hebben we volgende visie geformuleerd:

De stichting wil een gemeenschapshuis realiseren en exploiteren voor de burgers en gemeenschap van Panningen. De visie van de stichting is o.a. dat het gemeenschapshuis van de burgers is en dat de stichting deze maatschappelijke voorziening beheert namens de burgers en gebruikers.

De volgende zaken zijn daarbij van belang:

  • Ontmoetingsplaats voor alle burgers: dit betekent dat het gebruik laagdrempelig moet zijn
  • Een specifieke ontmoetingsplaats voor mensen in een kwetsbare positie: Deze groep krijgt in deze visie aparte aandacht om er voor te zorgen dat zij extra ondersteund worden vanuit ons gemeenschapshuis. Dit is noodzakelijk omdat wij ook een bijdrage willen leveren aan hun deelname aan het maatschappelijk proces. Het werk van het activiteitencentrum wordt daarmee ook weer ingebed in het gemeenschapshuis. Dit is wenselijk aangezien er thans een heel aantal activiteiten en groepen hun plek hebben gevonden. Het betreft mensen die niet alleen uit Panningen komen maar uit heel Peel en Maas
  • Een thuis voor verenigingen en groepen: De stichting faciliteert zodanig dat verenigingen en groepen gebruik kunnen maken van het gebouw
  • Een huiskamer voor mensen: Het gemeenschapshuis moet voor burgers (mensen) een vertrouwde omgeving bieden, waarin mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een ontmoeting of gewoon om even te zitten
  • Vinden, binden en verbinden tussen burgers, verenigingen, vrijwilligers en personeel: Door de wijze van beheer, inrichting van het gebouw en organisatie stimuleert de stichting contacten tussen mensen en groepen
  • Ván en vóór de burgers en gebruikers: Hoewel het gebouw eigendom is van de gemeente, beschouwen we de voorziening als zijnde ván de burgers en vóór de burgers. De stichting brengt dat tot uiting in de benadering van mensen en groepen
  • Samen verantwoordelijk: Van en voor burgers betekent ook een eigen verantwoordelijkheid. Voorheen de gemeente en Vorkmeer en nu de stichting kunnen deze voorziening niet in stand houden zonder de eigen verantwoordelijkheid die de gemeenschap heeft voor deze voorziening. Deze verantwoordelijheid moet wel genomen worden en tot uitdrukking komen in de vorm van hulp, samenwerking, verantwoord gebruik en andere bijdragen in een ruime zin
  • Multifunctioneel: Het doel om velen gebruik te laten maken van deze voorziening impliceert ook dat sprake moet zijn van multifunctionaliteit. Dat betekent dat soms consessies gedaan moeten worden en dat samengewerkt moet worden
  • Lees ook ons beleidsplan en onze gedragsregels