Vrijwilligers

Vrijwilligers

Het belang van vrijwilligers

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving.

Dit was ook zichtbaar binnen het AC Vorkmeer. In de loop der jaren hebben tal van vrijwilligers zich een belangrijke plek verworven binnen het AC. Denk bijvoorbeeld aan de bezetting van de ontmoetingsruimte of klein onderhoud van het gebouw. Waar zouden we immers zijn zonder een hartelijk welkom, een gesprekje met een kopje koffie of thee?

Of natuurlijk zelf actief zijn bij het begeleiden van alle activiteiten die al plaatsvinden in het gemeenschapshuis, zonder deze vrijwilligers is het onmogelijk om de exploitatie gezond te houden.

Gemeenschapshuis

Een gemeenschapshuis zonder vrijwilligers is dus ondenkbaar. Het bestuur dicht de vrijwilligers een belangrijke taak toe bij de realisatie en het uiteindelijke beheer van het gemeenschapshuis. Zij vormen de spil, het hart, van het gemeenschapshuis.

Het bestuur heeft in samenspraak met de vrijwilligers een plan opgezet.

Het beoogde vrijwilligerswerk is op te delen in werkgroepen, die ieder weer hun eigen aandachtsgebieden hebben. Het gaan specifiek om de volgende werkgroepen:

  1. Bestuurszaken 
  2. Werkgroep beheer
  3. Werkgroep gebouw
  4. Werkgroep activiteiten
  5. Werkgroep algemene zaken

In het  eindplan gemeenschapshuis In Kepèl vind je de verdere uitwerking. Daarin staat ook helder omschreven dat het uiteindelijke beheer van het gemeenschapshuis geheel door vrijwilligers wordt uitgevoerd.

Heb je interesse om het bestuur of de werkgroepen te versterken? Stuur dan een mail naar sc@gemeenschapshuisinkepel.nl en we nemen daarna contact met je op