huurtarieven voor 2024

huurtarieven voor 2024

Beste gebruiker van ons gemeenschapshuis,

Velen van jullie hebben gevraagd om zo spoedig mogelijk bericht te doen over de huurtarieven voor 2024. 

De afgelopen weken heeft het bestuur zich daarover gebogen en inmiddels is er een besluit genomen. Besloten is de huur per 1-1-2024 niet te indexeren. De enige aanpassing is het verhogen van de huur van de keuken met € 2,50 (verenigingstarief) of € 3,00 (commercieel tarief) per dagdeel om de investering op de warmhoudtafel geleidelijk terug te verdienen.

Onze financiële positie laat dit toe, mede dankzij wederom een grote inzet van alle vrijwilligers en de erg lage CPI-index.

Over de prijs van de munten is nog geen besluit genomen, dat onderwerp zal in de eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde komen. Mocht daar een wijziging in komen, dan laten wij u dit uiteraard ook weer weten.

We vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur van Gemeenschapshuis in Kepel