Provincie Limburg, Oranjefonds en VSB fonds akkoord met oplevering

Provincie Limburg, Oranjefonds en VSB fonds akkoord met oplevering

Een aantal van onze grotere sponsoren voor de renovatie van het gemeenschapshuis verwacht en krijgt vanuit de stichting tussentijdse rapportages over de voortgang. We zijn dan ook verheugd dat ook de Provincie Limburg akkoord heeft gegeven op onze rapportages en eindoplevering, waardoor het laatste deel van de subsidie ook uitgekeerd kan worden. In een eerder stadium gingen het Oranjefonds en VSB fonds al akkoord met onze oplevering/rapportages. Dank voor jullie bijdrage!