Welkom Stichting Bevordering Welzijn Panningen

Welkom Stichting Bevordering Welzijn Panningen

Dit nieuwe initiatief heeft ook onderdak gevonden in het Gemeenschapshuis in Kepèl.

“Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Panningen” heeft als doel: 

  1. het zorgdragen voor en het faciliteren van een juiste afstemming en coördinatie van alle welzijns- en zorgvragen in Panningen.
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  3. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door te functioneren als centraal aanspreekpunt (‘loket’) voor alle partijen die betrokken zijn bij welzijn en zorg in Panningen.

Bestuursleden:
Piet van Montfort voorzitter
Harie Stroucken bestuurslid
Pim Janssen penningmeester / secretaris

telefonisch te bereiken op 06 28 93 74 60 of via email: info@sbwip.nl