Vereniging kleine kernen Limburg

Vereniging kleine kernen Limburg

VKKL is de vereniging die is opgericht om initiatieven van bewoners te ondersteunen ter behoud of verbetering van de vitaliteit van dorpen en buurten in Limburg. Thema’s waar aan gedacht kan worden zijn Zorgen voor elkaar, Wensbus en de exploitatie van gemeenschapsaccommodaties. De VKKL doet dit door uitwisseling van kennis en ervaringen en door activering, advisering en belangenbehartiging.

Kijk maar eens op hun website