‘Afscheid’ Herm Driessen als bestuurslid

‘Afscheid’ Herm Driessen als bestuurslid

Afgelopen maandag hebben we onder luid applaus afscheid genomen in de laatste algemene bestuursvergadering van onze stichting dit jaar van Herm Driessen (links op de foto).

Herm was vanaf het eerste moment, toen het nog een burgerinitiatief was, al betrokken bij de totstandkoming van het Gemeenschapshuis. Herm’s specialisme en interesse lag en ligt op het gebied van veiligheid, beheer en BHV. Daarnaast zorgt hij ook voor het in behandeling nemen van de aanvragen voor de ruimtes, de interne afstemming en terugkoppeling naar de gebruikers en nieuwe klanten. Ook zijn we hem erkentelijk voor zijn kritische noot tijdens de vele vergaderingen en inbreng tijdens de grote renovatie in 2018.

We zijn dan ook erg blij dat Herm zijn kennis en bijdrage voortzet in de rol van vrijwilliger voor onze activiteiten van het Gemeenschapshuis.

namens het voltallige bestuur, bedankt!

Paul Jacobs